• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

รับประมาณราคา

Started by Chigaru, May 26, 2023, 12:15:06 PM

Previous topic - Next topic

Chigaru

ค่าบริการประมาณราคา  รับถอด boq
1.บ้านพักอาศัยบ้านเดี่ยว พท. 100 – 150 ตร.ม. 2,500 บ. ระยะเวลา 7 วัน
2.ทาวน์เฮ้าส์ 2-3 ชั้น ขึ้นอยู่กับขนาด & Design  10,000 บ.ระยะเวลา 10 วัน
3.อาคารพานิชย์และคอนโด ความสูงไม่เกิน 3-5 ชั้น พท.ไม่เกิน 3,000 ตร.ม. ระยะเวลา 14 วัน ติดต่อสอบถามราคา
4.งานสาธารณูปโภค งานถนน ขึ้นอยู่กับพื้นที่จริง  ระยะเวลา 14  วัน ติดต่อสอบถามราคา
5.งานซุ้มโครงการ ขึ้นอยู่กับขนาด ขึ้นอยู่กับพื้นที่จริง   ระยะเวลา 14  วัน ติดต่อสอบถามราคา
6.งานสะพาน ขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับพื้นที่จริง   ระยะเวลา 14  วัน ติดต่อสอบถามราคา
ปรึกษางาน รับถอด BOQ 
ปรึกษาฟรี https://www.naaychang.com/
Tags : รับประมาณราคา

Chigaru


Chigaru

ปรึกษาฟรี BOQ ก่อสร้าง
https://www.naaychang.com/p/5

Chigaru


Chigaru

ปรึกษาฟรี BOQ ก่อสร้าง
https://www.naaychang.com/p/5

Chigaru

ปรึกษาฟรี รับประมาณราคา
https://www.naaychang.com/p/5

Chigaru


Chigaru

ปรึกษาฟรี BOQ ก่อสร้าง
https://www.naaychang.com/p/5

Chigaru


Chigaru

ปรึกษาฟรี BOQ ก่อสร้าง
https://www.naaychang.com/p/5

Chigaru


Chigaru


Chigaru

ปรึกษาฟรี BOQ ก่อสร้าง
https://www.naaychang.com/p/5

Chigaru

ปรึกษาฟรี รับประมาณราคา
https://www.naaychang.com/p/5

Chigaru