• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - fairya

#16
ทัวร์ฮ่องกงส่วนตัว นำทาง เดินทางไม่มีอันตราย ราคาย่อมเยา ทัวร์ฮ่องกงส่วนตัว มีไกด์ดูแล บ้านพัก รีสอร์ท ทัวร์ฮ่องกงส่วนตัว สะดวกสะบาย ของกินอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์ฮ่องกงส่วนตัว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/NB69N
sl.vm101.net/statistics/NB69N
sl.vm105.net/NB69N
sl.vm105.net/statistics/NB69N
sl.okwebtour.com/NB69N
sl.okwebtour.com/statistics/NB69N
#17
"การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลัง
อย่างมีประสิทธิภาพ"
วิทยากร :  อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์29 เมษายน 256709.00 – 16.00 น. โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล          การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปาทานการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่าง ๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง  ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย           ดังนั้นการจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงคลังจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องทำร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถป้อนวัตถุดิบให้กับสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด ในขณะที่คลังสินค้ามีปริมาณสินค้าวัตถุดิบในจำนวนที่เหมาะสม ไม่มากและน้อยจนเกินไปจนทำให้เกิดปัญหาด้านการผลิตซึ่งจะทำให้ต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลังต่ำอย่างเหมาะสม ส่งผลให้ผลดำเนินการทางธุรกิจดีขึ้น พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีกำไรมากขึ้น สามารถผลิตสินค้าได้รวดเร็วและเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่คลังสินค้าขนาดใหญ่อีกต่อไป รวมถึงปัญหาการดำเนินการต่างๆภายในคลังสินค้าลดลงวัตถุประสงค์
1. เพื่อสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถควบคุมและเพิ่มความรวดเร็วในการการทำกิจกรรมต่าง ๆภายในคลังสินค้า
2. เพื่อลดต้นทุนและพื้นที่การจัดการปริมาณสินค้าคงคลังจำนวนมาก
3. เพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ
4. เพื่อสามารถทราบข้อมูลสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้มากขึ้น สามารถจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าเนื้อหาของหลักสูตร
1. การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- การบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ- การจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผังของคลังสินค้าและการจัดการการ  ไหล- การวัดผลการปฏิบัติงานของคลังสินค้า- การวัดอัตรารอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover Ratio)
2. การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ - การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ- Economic Order Quantity (EOQ) การสั่งซื้อที่ประหยัด- การกำหนดค่า Safety Stock และจุดการสั่งซื้อซ้ำ (Re-order Point) ที่เหมาะสม
3. การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลังแบบ ABC- การตรวจนับสินค้าตามรอบระยะเวลา (Cycle Count inventory)- วิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card- การแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto- การกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type A, B และ C
4. เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า- การใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า- การใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)
5. กรณีศึกษา การลดต้นทุนการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล- การใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
Hipo Training And Consultancy Co.,LTD.
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#18
บริการ รถขนของ รถขนส่ง รถขนย้าย รถรับจ้าง รถเฮี๊ยบรับจ้าง ขนส่งทั่วประเทศ ทั้งงานย้ายบ้าน ย้ายเครื่องจักร ย้ายของพร้อมทั้งมีบริการเพิ่มเติมในส่วนของคนยกของ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและการย้ายของที่ให้บริการรถรับจ้างขนของที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และความรู้ พวกเรามีความสามารถในการรับส่งสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เฟอร์นิเจอร์, ของใช้ส่วนตัว, และอื่นๆ โดยใช้รถขนส่งที่มีความสะดวกสบายและเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าของคุณ

รถกระบะรับจ้าง รถสี่ล้อกลาง รถสี่ล้อใหญ่ รถหกล้อเล็กรับจ้าง รถหกล้อกลาง รถหกล้อใหญ่ เช่ารถเฮี๊ยบ รถสิบล้อรับจ้าง รถพ่วง เช่ารถเครน เช่ารถหัวลาก

ติดต่อสอบถาม
081-573-7700
กวาง
#19
ที่พักบานาฮิลล์ นำทาง เดินทางไม่มีอันตราย ราคาย่อมเยา ที่พักบานาฮิลล์ มีไกด์ดูแล ที่พัก โรงแรม ที่พักบานาฮิลล์ สบายสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำปรึกษา ที่พักบานาฮิลล์ ปี2566 -2567

shorturl.asia/FKt53
shorturl.asia/statistics/FKt53
sl.vm101.net/NDJ2e
sl.vm101.net/statistics/NDJ2e
sl.vm105.net/NDJ2e
sl.vm105.net/statistics/NDJ2e
sl.okwebtour.com/NDJ2e
sl.okwebtour.com/statistics/NDJ2e
#20
แลนด์ฮ่องกง เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 แลนด์ฮ่องกง ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แลนด์ฮ่องกง พวกเรามีอาหารและอาหารหวานตลอดการเดินทาง แลนด์ฮ่องกง พวกเราจัดกลุ่มเหมา ท่องเที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/V16wN
sl.vm101.net/statistics/V16wN
sl.vm105.net/V16wN
sl.vm105.net/statistics/V16wN
sl.okwebtour.com/V16wN
sl.okwebtour.com/statistics/V16wN
#21
แลนด์ฮ่องกง พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 แลนด์ฮ่องกง ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน แลนด์ฮ่องกง พวกเรามีอาหารรวมทั้งอาหารหวานตลอดการเดินทาง แลนด์ฮ่องกง พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/V0Zg4
sl.vm101.net/statistics/V0Zg4
sl.vm105.net/V0Zg4
sl.vm105.net/statistics/V0Zg4
sl.okwebtour.com/V0Zg4
sl.okwebtour.com/statistics/V0Zg4
#22
น่าสยองยิ่งกว่าคายตะขาบสืบทายาทยักษ์ ก็คือคายโรครุนแรงอย่าง โรคมะเร็งไส้ ที่ส่งต่อให้ลูกหลานทางกรรมพันธุ์นี่แหละ คนไหนกันแน่ที่บิดามารดาหรือญาติสายตรงมีประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้ อาจต้องร้อนๆหนาวๆเพราะมีโอกาสถึง 10% ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้จากพันธุกรรม ผู้ที่ถูกถ่ายทอดยีนโรคมะเร็งเข้ามาในตัว บางทีอาจออกอาการหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคน แต่ว่าคนไหนกันที่อยู่ในข่ายการเสี่ยงนี้ก็จำเป็นต้องรีบทำตรวจเช็คโรคมะเร็งลำไส้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ

ส่วนคนใดที่ครอบครัวไม่มีประวัติ ก็อย่านิ่งเฉยเด็ดขาด เพราะเหตุว่าได้โอกาสเป็นมะเร็งลำไส้อีก 90% ที่มาจากความประพฤติปฏิบัติการใช้ชีวิตทั้งหมด ดังเช่น ทานปิ้งย่างไหม้เกรียม เห็นผักแล้วเซย์โน มองเห็นของทอดของมันสู้ตาย ดื่มแอลกอฮอล์ ดูดบุหรี่ ความตึงเครียด พักน้อย พฤติกรรมต่างๆพวกนี้มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งมากยิ่งกว่าการถ่ายทอดทางด้านกรรมพันธุ์หลายเท่าเลยล่ะค่ะ

นอกจากปรับพฤติกรรมแล้ว อีกหนึ่งแนวทางง่ายๆที่เป็นเกราะคุ้มครองโรคทางเดินอาหารรวมทั้งไส้ ช่วยให้ลำไส้แข็งแรง เป็นการเติม จุลินทรีย์ตัวการ เข้าไปปรับสมดุลลักษณะการทำงานของลำไส้ มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ของสารก่อมะเร็ง ลดการเสี่ยงมะเร็งลำไส้ ยั้งแบคทีเรียตัวร้ายที่คอยสร้างปัญหาสุขภาพ

เติมจุลชีวันตัวดีกับ โพรไบโอต้า มี วีรบุรุษโพรไบโอติก เก่ง แข็ง เกาะ ประสิทธิภาพเหนือกว่าโพรไบโอติกทั่วไปถึง 6 เท่า จุลินทรีย์ 7+ สายพันธุ์ อัดแน่น 20,000 ล้าน CFU/ซอง อร่อย ทานง่ายเพียงแค่ ฉีก เท กลืน คืนความสดใหม่ไส้
#23
รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 นำทาง เดินทางไม่เป็นอันตราย ราคาย่อมเยา รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 มีไกด์ดูแล บ้านพัก บังกะโล รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีบุคลากรดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ รีวิว ทัวร์ญี่ปุ่น 2567 ปี2566 -2567

sl.vm101.net/VJQ8e
sl.vm101.net/statistics/VJQ8e
sl.vm105.net/VJQ8e
sl.vm105.net/statistics/VJQ8e
sl.okwebtour.com/VJQ8e
sl.okwebtour.com/statistics/VJQ8e
#24
ทัวร์เกาหลี 5 ดาว นำทาง เดินทางปลอดภัย ราคาประหยัด ทัวร์เกาหลี 5 ดาว มีไกด์ดูแล ที่พัก เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ทัวร์เกาหลี 5 ดาว สะดวกสะบาย อาหารอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดเส้นทาง ยินดีให้คำแนะนำ ทัวร์เกาหลี 5 ดาว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/Vbd54
sl.vm101.net/statistics/Vbd54
sl.vm105.net/Vbd54
sl.vm105.net/statistics/Vbd54
sl.okwebtour.com/Vbd54
sl.okwebtour.com/statistics/Vbd54
#25
ทัวร์เกาหลี 2567 จัดทัวร์ดูงานต่างประเทศ รับจัดกลุ่มทัวร์ส่วนตัว ทัวร์เกาหลี 2567 รับจัดกรุ๊ปเหมา จัดกรุ๊ปส่วนตัวในประทศ ทัวร์เกาหลี 2567 โดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ ด้านการท่องเที่ยว ปี2566 -2567

sl.vm101.net/Vm1dV
sl.vm101.net/statistics/Vm1dV
sl.vm105.net/Vm1dV
sl.vm105.net/statistics/Vm1dV
sl.okwebtour.com/Vm1dV
sl.okwebtour.com/statistics/Vm1dV
#26
ทัวร์เกาหลี 2567 พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์เกาหลี 2567 ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์เกาหลี 2567 เรามีของกินและก็อาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์เกาหลี 2567 พวกเราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/N379N
sl.vm101.net/statistics/N379N
sl.vm105.net/N379N
sl.vm105.net/statistics/N379N
sl.okwebtour.com/N379N
sl.okwebtour.com/statistics/N379N
#27
ไปเกาหลีกับทัวร์ ไหนดี นำเที่ยว เดินทางไม่มีอันตราย ราคาย่อมเยา ไปเกาหลีกับทัวร์ ไหนดี มีไกด์ดูแล ที่พัก รีสอร์ท ไปเกาหลีกับทัวร์ ไหนดี สะดวกสะบาย ของกินอร่อย มีพนักงานดูแลท่านตลอดทาง ยินดีให้คำแนะนำ ไปเกาหลีกับทัวร์ ไหนดี ปี2566 -2567

sl.vm101.net/NEoJe
sl.vm101.net/statistics/NEoJe
sl.vm105.net/NEoJe
sl.vm105.net/statistics/NEoJe
sl.okwebtour.com/NEoJe
sl.okwebtour.com/statistics/NEoJe
#28
ทัวร์อังกฤษ 2567 พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาย่อมเยา ปี2566 -2567 ทัวร์อังกฤษ 2567 ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางปลอดภัย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์อังกฤษ 2567 พวกเรามีอาหารรวมทั้งของหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์อังกฤษ 2567 พวกเราจัดกรุ๊ปเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/V7paN
sl.vm101.net/statistics/V7paN
sl.vm105.net/V7paN
sl.vm105.net/statistics/V7paN
sl.okwebtour.com/V7paN
sl.okwebtour.com/statistics/V7paN
#29
ทัวร์ยุโรป 2024 เราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั้งโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์ยุโรป 2024 ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่เป็นอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ยุโรป 2024 เรามีอาหารและของหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป 2024 เราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/Vdzm4
sl.vm101.net/statistics/Vdzm4
sl.vm105.net/Vdzm4
sl.vm105.net/statistics/Vdzm4
sl.okwebtour.com/Vdzm4
sl.okwebtour.com/statistics/Vdzm4
#30
ทัวร์ถ้ำนาคา พวกเราเป็นบริษัทนำเที่ยว พาท่านไปท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาประหยัด ปี2566 -2567 ทัวร์ถ้ำนาคา ทัวร์คุ้มค้าเงินที่ท่านจ่ายไป เดืนทางไม่มีอันตราย มีไกด์ดูแลตลอดเส้นทาน ทัวร์ถ้ำนาคา เรามีของกินและก็อาหารหวานตลอดการเดินทาง ทัวร์ถ้ำนาคา เราจัดกลุ่มเหมา เที่ยวแบบส่วนตัว รับทำ วีซ่า ทุกประเทศ

sl.vm101.net/4xM1e
sl.vm101.net/statistics/4xM1e
sl.vm105.net/4xM1e
sl.vm105.net/statistics/4xM1e
sl.okwebtour.com/4xM1e
sl.okwebtour.com/statistics/4xM1e